אביחי מליחי – מחרוזת אני חי

https://youtu.be/eD-SzVm80TI