רדיו באוויר 24

לוח השידורים:

יום ראשון:

07:00-17:00 – רצף בקצב ים תיכוני

17:00-19:00  – רצף בקצב המזרח

21:00-23:00 –  רצף בקצב המזרח

23:00-07:00 – מוסיקה לתוך הלילה

יום  שני:

07:00-17:00 – רצף בקצב ים תיכוני

17:00-19:00  – רצף בקצב המזרח

21:00-23:00 –  רצף בקצב המזרח

23:00-07:00 – מוסיקה לתוך הלילה

יום שלישי:

07:00-17:00 – רצף בקצב ים תיכוני

17:00-19:00  – רצף בקצב המזרח

21:00-23:00 –  רצף בקצב המזרח

23:00-07:00 – מוסיקה לתוך הלילה

יום רביעי:

07:00-17:00 – רצף בקצב ים תיכוני

17:00-19:00  – רצף בקצב המזרח

21:00-23:00 –  רצף בקצב המזרח

23:00-07:00 – מוסיקה לתוך הלילה

יום חמישי:

07:00-15:00 – רצף בקצב ים תיכוני

18:00 – 15:00 – סוגרים שבוע עם יוסי מוסיקה

17:00-19:00 – רצף בקצב המזרח

19:00-21:00 – רצף בקצב המזרח

23:00 -21:00 – רצף קצב המזרח

23:00-07:00 – מוסיקה לתוך הלילה

יום שישי:

07:00-11:30 – רצף בקצב ים תיכוני

13:00-17:30 –  לקראת שבת המלכה עם יוסי מוסיקה

17:30-18:00 – קריאת פרשת והפטרת השבוע ומוסיקה לכבוד שבת.

18:00-18:30 –  קריאת שיר השירים וסיום שידורינו לשבוע.

מוצאי שבת:

פתיחת השידורים שידור משותף עם רדיו נטו ורדיו one